Färgkodning i INKÖRT

Vi har försökt att skapa ett användargränssnitt i INKÖRT för att undvika så många misstag som möjligt. Det finns en kombination av signalfärger som anger var man är i kombination med indatakontroller i formulären.

Andra exempelpå indatakontroll