Månadens arbetsflöde i INKÖRT

Under en månad så hanteras information avseende flera månaders produktion.

Planering av månadens administration

Systemet låser dig inte att strikt följa föreslagen planering men följande checklista föreslår vi att man följer.