START-knappen

Bakom start-knappen gömmer sig ett antal generella övergripande val som styr programmet. När man ändrar generella val gör systemet en omläsning från databasen av användare och bilar mm så att det bara visas aktuell information.

Startmeny

Vald Förare

För en förare som inte får se annan information än sin egen är detta en fast informationstext men åkaren kan här välja den förare som han vill arbeta med för tillfället. Den valbara listan på förare är endast de som är anställda i den valda perioden.

Periodval

Här väljer man det år och månad som man vill arbeta med.

HEM

Denna knapp används för att hoppa tillbaka till programmets startsida

LOGOUT

Används för att logga ut ur programmet.