SKATT SIE4


Vid skattehantering hämtas data från LÖN där arbetsgivareavgifter och källskatteavdrag redan är uträknade och upplagda på balanskonton. Skatteutbetalningen påverkar därför inte resultatet, bara balansräkningen.

Det skapas ett verifikat till bokföringen för varje skattebetalning som görs. Man kan därför enkelt se i bokföringens huvudbok vilka betalningar som utförts under en viss månad.

Skatteverifikat

Här visas ett exempel på ett Skatteverifikat:

Lönekontering

På första raden kan vi se:
Verifikationsdatumet är 20100912, dvs 2010-09-12.
Verifikationsens förklaringstext är "Skattebetalning 2010-09-12"
I verifikatet så finns bara balanskonton, resultaträkningen påverkas ej.

Överföring av SIE4 fil

Arbetsgången för att föra över SIE4-filerna är helt identisk med ATTEST och LÖN. Enda skillnaden är att formuläret har vald moduls bakrundsfärg.

Arbetsgången för att skapa integration mot bokföringen är som följer:

Bekräfta inläst i bokföring

INKÖRT har inte kontroll över inläsningen till bokföringsprogrammet. Det är ett manuellt handgrepp som användaren utför utanför vår kontroll. Begreppet bekräftad betyder att användaren talar om för INKÖRT att filen är inläst i bokföringen utan fel. Genom att bekräfta så låses posterna och kan ej av misstag ändras i INKÖRT.Arbetsformulär SIE4

Skatt SIE arbetsfönster