Arbetsformulär Skatt

För att skapa en skattedeklaration välj skatteinbetalningsmånad under START-knappen och därefter Skattekörning under SKATT-knappen och nedanstående formulär öppnas på skärmen.

I övre rutan finns en startknapp för en skattedeklaration (om det finns löner med utbetalningsdatum månaden innan).
I undre tabellen visas en sammanställning över tidigare gjorda skattedeklarationer. Klickar man på knappen i kolumnen Skatteperiod visas skattedeklarationen på skärmen.

Skattekörning

För att göra skattedeklarationen klicka på knappen "Skapa Skattedeklaration med n st löneposter" (n = antalet utbetalda löner). Nedanstående formulär visas på skärmen.

I formuläret måste 2 uppgifter fyllas i:
Inbetalningsdag vilket är det datum där betalningstransaktionen kommer att bokföras.
Utbetalningssätt Här anges varifrån skatten betalts, normalt bankkontot.

Klicka därefter på knappen "Kör skattedeklaration enligt ovan"

När deklarationen är skapad så finns den i undre rutan där man klickar upp och skriver ut den.