SKATT Menyval

Skattekörning

Detta val öppnar arbetsformulär för hantering av skattedeklaration.

SIE4

Detta val öppnar arbetsformulär för SIE4 filerna. Fungerar på samma sätt som SIE4 filer under ATTEST och LÖN.