Löneprognos

Detta val visar en lista som är en prognos över nästa löneutbetalning. Med prognos menar vi att den bygger på ej attesterade poster.

Listan visar rapporterade och ej lönebehandlade pass, hämtade från ATTEST om dom är attesterade annars från RAPPORT. Den visar samtliga körda pass och kontantredovisningar mm och ger en prognos över nästa löneutbetalning med källskatteavdrag visat. Rapporterar man körda pass direkt samma dag som dom körts så kommer denna lista att succesivt visa en högre och högre preliminär lön.

Observera att löneprognosen visar pass som ej lönebehandlats och kan ha fler eller färre rader än månadsrapporten samt ha pass från mer än en kalendermånad.