Rapport Månadsrapport

Du kan ta fram en sammanställning över alla rapporterade pass för valfri månad. Välj år och månad under START-knappen och klicka därefter på RAPPORT/Månadsrapport Du får då en rapport över alla rapporterade pass som körts under den kalendermånaden oavsett när dom löneutbetalats.

Det finns en utförligare rapport under fliken ATTEST med samma förutsättningar men som förutsätter att rapporterna är attesterade. Denna lista har utförligare information. Uppgifter mellan listorna kan skilja om åkaren rättat felaktigheter under attestarbetet.

Det finns även en lista Löneprognos. Den visar alla pass som inte löneutbetlats med en mellansummering för de pass som utbetalas nästkommande lön.