Begäran om Semesterersättning

För att aktivera utbetalning av semesterlön så skapar man en semesterpost under RAPPORT.

Detta kan göras av föraren eller åkaren. Man kan äska vilket belopp som helst men vid ATTEST kontrolleras att beloppet inte överstiger den intjände semesterersättningen.

Som information så visas saldot som fanns på senaste lönebeskedet i formuläret.