Rapport av kontantredovisning

Redovisning av kontanter måste registreras för att kontantsaldot i lönespecifikationen skall stämma.

Redovisning av pengar kan ske antingen kontant, via bankkonto/bankgiro eller postgiro

När föraren lämnar ifrån sig pengar registreras det som ett positivt belopp och längst ned så redovisas att avräkningen mot föraren minskas med samma belopp.

Om åkeriet lämnar ut pengar, skall beloppen registreras med minustecken.

OBS!

Belopp som lönerutinen beräknat och som redovisat på lönespecifikationen avräknas av lönerutinen mot kontantsaldot. För dessa belopp skall inga kontantposter göras.