Rapport av timmar/utlägg

Timrapporter kan göras även om inget körpass är registrerat för aktuell dag. Rapporten kan knytas till en bil eller vara oknuten. Exempel är t.ex väntetid verkstad där man väljer bil ett annat exempel är sjuklön där man inte väljer bil.

Valet av arbetsuppgift styr hur rapporten kommer att konteras i bokföringen.

För utlägg så registreras totalbeloppet inkl. moms och momsbeloppet. Kontroll sker att momsen inte överstiger 20% av utläggets belopp. För utlägget väljer man även en rubrik för var utlägget avser som styr konteringen i bokföringen. Vanliga exempl kan vara drivmedel, biltvätt, biltillbehör och övrigt.

Formuläret gör en del indatakontroll. Formuläret gulfärgar relaterade fält så länge något av fälten ej är ifyllt. Rödfärg innebär att datat ej godkänts, det kan t.ex vara momsbeloppet är större än 20% av utläggets belopp.

Formuläret kan ej lagras om obligatoriska fält inte är ifyllda.