Rapport av körpass

Rapport av körpass sker i ett formulär (se bild).

Uppgifter hämtas från körpassrapporten och kompletteras med uppgifter om ej lönegrundande poster (exempel 16:- på Centralplan i Sthlm), uppgifter om timersättningar (t.ex väntetid verkskad) samt utlägg (t.ex drivmedel).

Formuläret gör en del indatakontroll och rödfärgar fält som inte godkänns. Det kan t.ex vara att körsträckan med taxameter är större än total körsträcka eller att momsbeloppet är större än 20% av utläggets belopp.

Formuläret kan ej lagras om obligatoriska fält inte är ifyllda.