MODULEN RAPPORT

I modulen RAPPORT registreras allt som på något sätt hanterar pengar mellan förare och åkeri. Här finns inga undantag!!! Gör man något bredvid systemet så kommer inte kontantsaldot i avräkningen mellan förare och åkeri att stämma.

Redovisning av bokade körpass

När man skall rapportera ett bokat pass klickar man på "Rapportera Ändra". En valmeny öppnas, se egen sida i regnbågsmenyn.

Rapport Datum

Rapporter vars datum inte hämtas från BOKNING måste ändå få sitt datum och det sätter man här innan man klickar på den rapport man vill registrera. Anledningen till att man sätter datumet här och inte inne i formuläret är att INKÖRT gör en verifiering att föraren var anställd då, vilka bilar som fanns etc vid laddning av formuläret.

Redovisning av Obokade Körpass

Ibland kan det hända att man kört ett pass som inte finns i bokningarna eller att fler än det normala antalet pass har körts ett datum. Man kan då rapportera ett obokat pass.

Redovisning av Timmar/Utlägg

Här rapporterar man timmar man skall få betalt för som ej är knutna till ett körpass, t.ex sjuklön. Här rapporterar man även utlägg som skett utan samband med ett körpass, t.ex köp av uniformskläder.

Redovisning av Kontanter

Här redovisar man om pengar lämnats eller betalts in till åkeriet eller om föraren fått pengar.

Begäran om Utbetalning av Semesterlön

Här registrerar man att man vill ha utbetalning av semesterpengar och med vilket belopp. Man kan begära valfritt belopp men attest-funktionen blockerar utbetalning av belopp som inte har tjänats in.

Rapporter

Månadsrapport

Här visas en sammanställning av gjorda körpass med summering av inkört belopp och saldon på krediter och kontanter. Efter att attest gjorts så kan en mer komplett rapport tas fram under attest-fliken.

Löneprognos

Här visas en löneprognos för nästkommande lön. Detta är en prognos baserat på ej attesterade passrapporter och kan förändras om fel hittas i attestarbetet.