INKÖRT - LÖN SIE4


Vid lönekörning så hämtas data från ATTEST där lönebelopp och arbetsgivareavgifter mm redan är uträknade och upplagda på balanskonton. Löneutbetalningen påverkar därför inte resultatet, bara balansräkningen.

Det skapas ett verifikat till bokföringen för varje lön som utbetalas. Man kan därför enkelt se i bokföringens huvudbok vilka som fått lön under en viss månad.

Löneverifikat

Här visas ett exempel på löneverifikat: Lönekontering

I exemplet ser vi:
Verifikationsdatumet är 2010-04-25 Verifikationstext är "Lön 2010-04-15 F:Leif". I verifikatet så finns bara balanskonton, resultaträkningen påverkas ej.

Överföring av SIE4 fil

Arbetsgången för att föra över SIE4-filerna är helt identisk med ATTEST och SKATT. Enda skillnaden är att formuläret har vald moduls bakrundsfärg.

Arbetsgången för att skapa integration mot bokföringen är som följer:

Bekräfta inläst i bokföring

INKÖRT har inte kontroll över inläsningen till bokföringsprogrammet. Det är ett manuellt handgrepp som användaren utför utanför vår kontroll. Begrepped bekräftad betyder att användaren talar om för INKÖRT att filen är inläst i bokföringen utan fel. Genom att bekräfta så låses posterna och kan ej av misstag ändras i INKÖRT.Arbetsformulär SIE4

Lön SIE arbetsfönster