MODULEN BOKNING

Planera åkeriets verksamhet

I modulen BOKNING planerar du åkeriets verksamhet genom att boka vilken förare som skall köra vilken bil.

För att BOKNING skall fungera så måste förarna och bilarna vara upplagda i modulen ADMINISTRARTION.

Passen som visas i bilden kan ha olika statuslägen:

I detta exempel är föraren Jonas inloggad. Om åkaren hade varit inloggad och valt förare Jonas hade Jonas körpass den 16, 17 och 18:e varit knappar så att de kunnat bokas av.

Att boka en förares körpass för hel månad

 1. Välj månad att boka pass i under knappen START
 2. Välj förare att boka för under knappen START
 3. Klicka på samtliga pass i månaden som skall bokas
 4. Klicka på "Boka"
Upprepa steg 2 - 4 tills alla förare är inbokade.

Att avboka en förares körpass

Åkaren kan alltid avboka förares pass. Föraren kan själv avboka pass om passen är senare än ett visst antal dagar som definieras under ADMINISTRATION - Kunddata

Alla bokade pass i månaden (senare än dagens datum) för vald förare visas som klickbara knappar.

För att avboka att ett pass gör följande:

 1. Välj månad att avboka pass i
 2. Välj förare att avboka pass för
 3. Klicka på passet eller de pass som skall avbokas
 4. Klicka på "Boka"

Att avboka ej genomförda körpass

Systemet begär alltid rapport för alla inbokade körpass. Har en förare blivit sjuk så att ett körpass ej genomförts så måste åkaren boka bort dessa pass i efterhand.

För att avboka att ett pass gör följande:

 1. Välj månad att avboka pass i
 2. Välj förare att avboka pass för
 3. Klicka på passet eller de pass som skall avbokas
 4. Klicka på "Boka"
Bokningsbild