Postlås

INKÖRT är ett fleranvändarsystem och håller kontroll över att inte 2 personer kan uppdatera samma post samtidigt.

När en person öppnar en post som här exemplifieras med att Leif öppnat Jonas körpass 2010-06-16 för att attestera, låses posten till Leif.

Postlåset är giltigt i 15 minuter och under denna tid kan ingen annan komma åt denna post.

Lämnar dock Leif sin dator med en post öppen och kommer tillbaka efter 20 minuter så kan han råka ut för att någon annan öppnat och låst posten. I det läget så kommer inte Leif att kunna attestera denna post utan tvingas börja om och öppna posten igen.