Attest SIE4


Vid ATTEST av rappporter så görs en komplett kostnadsberäkning inklusive lön och arbetsgivareavgifter och semesterkostnader. Kostnaden för lönedelar beräknas utifrån registrering i ADMINISTRATION/Ersättningar och Användare. Posten konteras med ledning av konton angivna i Konton, Ersättningar, Utlägg och Bilar.

För varje rapport skapas ett verifikat som förs över till bokföringen i formatet SIE4 som är ett standardiserat överföringsformat mellan bokföringsprogram. För den intresserade så finns mer information om SIE-formaten på www.sie.se

Verifikat i SIE4-fil

Här visas ett exempel på körpassverifikat:

I exemplet kan vi se:
Det är ett verifikat som skall läsas in i verifikationsserie F i bokföringen på nästa lediga nummer.
Verifikationsdatumet är 20100401, dvs 2010-04-01.
Verifikationsens förklaringstext är "B:35 P:3299 F:Leif" ( Bil 35, Pass nr 3299 och Förare Leif ).
På konto 3010 bokas 1749.06 i kredit, dvs Intäkt Persontransport
På konto 2630 bokas 104.94 i kredit vilket är Moms Persontransport 6%
och så vidare.

Överföring av SIE4 fil

Arbetsgången för att skapa integration mot bokföringen är som följer:

Bekräfta inläst i bokföring

INKÖRT har inte kontroll över inläsningen till bokföringsprogrammet. Det är ett manuellt handgrepp som användaren utför utanför vår kontroll. Begrepped bekräftad betyder att användaren talar om för INKÖRT att filen är inläst i bokföringen utan fel. Genom att bekräfta så låses posterna och kan ej av misstag ändras i INKÖRT.Arbetsformulär SIE4