Attest Månadsrapport

Denna rapport visar samtliga körpass som rapporterats och attesterats under aktuell kalendermånad (vald under START-knappen).

Rapporten innehåller en hel del summeringar och medelvärden etc och är ett bra underlag för att jämföra olika månaders resultat med varandra.Bilden nedan är bred, använd draglisten under bilden för att se hela utskriftens bredd.