Hitta Bokförda Rapporter


Man kan enkelt gå tillbaka och hitta bokförda rapporter. Klickar man på valet Bokförda under ATTEST så öppnas upp en meny där man kan välja vilken månad och förare man vill titta på. Klickar man på ett val så öppnas en arbetsmeny upp som vid attest men med skillnaden att man bara tillåts titta på rapporterna.

Här har man en snabb och enkel metod att identifiera under vilket passnummer som en protesterad kontokortsslip bör finnas.