Attestera Rapporter

När man skall attestera rapporter så börjar man med att under START-menyn välja den förare vars rapporter man vill jobba med. Därefter klickar man på ATTEST och valmenyn öppnas. Den har nu den valda förarens namn som första val. Klicka på förarens namn och arbetsmenyn för ATTEST öppnas, se bild till höger.

När man börjar så finns alla oattesterade rapporter till vänster och dom vandrar succesivt över till den högra kolumnen allt eftersom dom attesteras. De poster som är attesterade syns ej längre under menyvalet RAPPORT.

I modulen ATTEST godkänns allt som på något sätt hanterar pengar mellan förare och åkeri. Här finns inga undantag!!! Det som inte är attesterat kommer inte att löneutbetalas.

En attesterad rapports status kan sänkas från attesterad till oattesterad genom att klicka på ÅNGRA i den högra kolumnen. Rapporten flyttas då till den vänstra kolumnen igen och rapporten blir även synlig under RAPORT.

För att börja jobba med nästa förare väljer man en ny förare under START-knappen och påbörjar processen igen under ATTEST.