MODULEN ATTEST

Attest_valmeny.jpg

I modulen ATTEST godkänns allt som på något sätt hanterar pengar mellan förare och åkeri. Här finns inga undantag!!! Det som inte är attesterat kommer inte att löneutbetalas.

Vald Förare

Första menyvalet visar namnet på den förare som är valts under START-menyn. Klickar man på detta val öppnas ett formulär som visar alla oattesterade rapporter i vänsterspalten och alla attesterade ej bokförda i högra spalten för denna förare.

Alla Förare

Detta val visar samtliga rapporter för alla förare. Lämpligt val för att kontrollera om allt attestarbete är klart.

Bokförda

Detta val öppnar en möjlighet att se alla gamla lönekörda rapporter så länge dom finns i databasen. Användbart verktyg när man t.ex skall leta efter en kreditkortsslipp för att se bakom vilken körpassrapport den finns etc.

Månadsrapport

Här kan både förare och åkare ta fram en detaljerad statistiklista med summeringar och medelvärden för inkört per timme, km, etc.

SIE4

Öppnar hanteringsfönstret för skapande och överföring av SIE4-filer