Adminmeny1.jpg

Nytt lönesaldo

Som framgår av färgkodningen så är detta ett kommando som hör till LÖN-modulen. Det är dock placerat under administration för att undvika att man går in i det av misstag.

Detta menyval används bara av nya kunder för att till INKÖRT föra in Ingående Balans för kontant- och semestersaldo för alla förare. När detta en gång gjorts så skall denna rutin aldrig användas mer.

OBS användning av denna rutin är kritisk och man måste vara extremt noga med att uppgiferna läggs in rätt.

I INKÖRT så skapas en lönekörningspost med bara kontant- och semestersaldo, daterad enligt SALDODATUM i bilden nedan. Här anger du det datum som semester- och kontantsaldon är beräknade på i det gamla lönesystemet.

Har rapportering skett parallellt i båda systemen så kan det finnas rapporter i INKÖRT som löneutbetalats i gamla systemet. I SPÄRRDATUM anger du det datum för körpass mm som det gamla systemet har betalat ut lön för så att ej dubbel lön betalas ut. Omvänt så gäller givetvis att om du anger ett för sent datum kan föraren bli utan lön för sina pass.

Rutinen används genom att man under START-knappen väljer en förare och därefter går in i ADMINISTRATION/Nytt_lönesaldo. Man registrerar uppgifterna och väljer därefter en ny förare och upprepar tills alla förares saldon är registrerade.

Använder man ett nytt kontonummer i bokföringen för kontantsaldon så måste man manuellt boka upp summan av alla kontantsaldon till detta konto. Använder man samma konto som tidigare, kontrollera att summan stämmer och boka manuellt bort eventuella gamla diffar. Samma gäller för semestersaldon.

lonesaldo.jpg