Sociala Avgifter

Detta val är endast en visningsfunktion av vilka procentsatser och årsgränser som är inlagda i systemet för uträkning av arbetsgivareavgifter. Uppgifterna kan ej ändras av åkeriet.

soc.jpg