Adminmeny1.jpg

Utlägg

Här definieras vilka texter som skall komma upp i rapportformuläret för utlägg samt till vilka konton i bokföringen som respektive utläggstyp skall konteras.