Adminmeny1.jpg

Ersättningar

Generella Procentsatser

Här definieras företagets generella procentsatser för provisionslön, semesterersättning och timersättningar.

Gjorda definitioner är från ett visst datum och tills vidare. Om de anställda i avtal fått höjd ersättning från nyåret så gör du i god tid innan årsskiftet en delning av tidsintervallet så att du får 2 definitioner. Den ena slutar 31/12 och den andra börjar gälla dagen efter. Registrera de nya villkoren och INKÖRT kommer med automatik börja använda de nya ersättningsnivåerna från nyår.

Timersättningar

Det finns 9 st konfigurerbara rapporttyper för att betala ut timersättningar. Används t.ex för timersättning för väntetid på verkstad, för sjuklön mm. Här kan även negativa timpriser anges för att skapa möjlighet till löneavdrag.

Vid definition av en timersättning registreras en förklaringstext som blir synlig i rapportbilden och även i lönebeskeden, konto att bokföra på samt priset per timme.