Adminmeny1

Användare

Alla användare av INKÖRT måste ha ett konto som styr inloggning och vilken roll personen har på åkeriet.

Somliga är förare och skall ha vissa rättigheter, en person på bokföringsbyrån kall kunna hämta ut SIE4 filer men inte kunna bokas på körpass, en eller flera skall ha rätt att attestera rapporter, någon skall ha rätt att lönehantera och så vidare.

I menyvalet användare skapas och underhålls användarkonton och där lagras alla data om föraren bl.a namn, adress, TFL-nr, födelseår, skattetabell, bankontonummer mm. Bara de användare som har TFL kan bokas på körpass. Vi lagrar även anställningsdatum och datum när en anställd slutat som avänds för att i START-menyns förarval bara visa upp de förare som är anställda och därmed valbara för att bokas på körpass.

Saknas födelseår eller skattetabell så kommer modulerna ATTEST och LÖN att rappportera fel då arbetsgivareavgiften och källskatten ej kan beräknas.

Under användare kan även individuella procenttal anges för provisionslön och semester och individuella timersättningar.