Adminmeny1.jpg

ADMINISTRATION-knappen

Bakom ADMINISTRATION-knappen finner du formulär för att registrera alla dina styrparametrar till INKÖRT. När man som ny kund börjar använda INKÖRT så är det här man måste börja. Det går inte att använda INKÖRT innan dina styrparametrar är definierade

INKÖRT är ett försystem till bokföringen

INKÖRT är designat att vara ett försystem till bokföringen och kommer att överföra verifikationer till bokföringen. Det skapas ett verifikat per körpass, ett verifikat per kontantrapport, ett verifikat per utlägg, ett verifikat per löneutbetalning, ett verifikat per skattebetalning etc via SIE4-filen.

Varför skapas så många verifikat av INKÖRT

Främsta anledningen är att generera en bokföring som alltid visar ett rättvisande resultat

För körpass gäller att ATTEST-modulen vid attest gör löneberäkningen och semesterberäkningen samt beräknar arbetsgivareavgifter för både lön och semester och kostnadsför dessa på körpassets dag med balanskonton som motkonto. När sen lönenutbetalning görs så sker detta från balanskontona så att ingen påverkan sker på resultaträkningen. Samma sak gäller för skattebetalningen som också är en transaktion mellan balanskonton som ej påverkar resultaträkningen.

Görs kontantredovisning mot kassa eller bank så bokas dessa på rätt datum för att enkelt kunna stämma av

INKÖRT skapar helt nya möjligheter att använda bokföringsprogrammet.

I och med att du får detaljerad information in i bokföringen så kan du finna mycket ny information via bokföringens huvudbok. Detta gör att bokföringsprogrammet, främst huvudboksutdrag (t.ex kundfordringar kontokort) kan användas i det dagliga arbetet med avstämning av åkaravräkningar på ett helt annat sätt än du kanske varit van vid tidigare.

Det är därför viktigt att tänka efter en extra gång och försöka förstå och ta till vara på dina nya möjligheter. En förutsättning är dock att du konfigurerar INKÖRT så att informationen hamnar där du vill ha den så att INKÖRT stöder den strategi DU väljer.

Du kan t.ex konfigurera att kundfordringar för färdtjänst, kontokort, BC-krediter, manuella krediter hamnar på samma eller olika konton. Valet bestäms naturligtvis av hur din beställningscentrals åkaravräkning är uppställd så att du får informationen upställd för enklast möjliga avstämning av åkaravräkningen.

Klicka vidare i regnbågsmenyn ovan under ADMINISTRATION för att få mer info om INKÖRTS styrparametrar.