INKÖRT

Affärssystemet
för taxiåkerier

gultaxi


valmeny

Med INKÖRT förenklas administrationen av taxiåkeriet.

Affärssystemet INKÖRT är utformat som ett försystem till bokföringen.

INKÖRT kan användas tillsammans med valfritt boköringsprogram. Integrationen sker med hjälp av SIE4-filer som skapas av INKÖRT och som importeras av bokföringsprogrammet på någon minut per månad. INKÖRT är en "Software as a Service", dvs en tjänst man hyr in sig i som finns på Internet.

Alla anställda på åkeriet får en inloggning till systemet med rättigheter kopplat till den roll som personen har.

Förarna kan se sina inbokade pass, rapportera sina genomförda körpass, se körpassammanställningar, löneprognoser mm.

Åkaren gör med enkla klickningar attest av körpass, lönekörning och skattedeklarationer för arbetsgivareavgifter mm samt kan själv administrera användarkonton, bilpark, kontoplan för bokföringsintegrationen mm.

Tidsvinster och kvalitet i redovisningen

För ensamåkaren utan anställda som kör bokföringen själv sparas tid så att fler timmar kan tillbringas i bilen utan att öka månadsarbetstiden. För åkerier som använder bokföringsbyrå kommer timdebiteringen minska då en stor del av bokföringen importeras på någom minut per månad.

Med INKÖRT så får åkeriet struktur i redovisningen. Intäkter och kostnader bokade i rätt månad, kontroll över kontantsaldon och semesterskulder, inga periodiseringar vid bokslut av löner och intäkter. Felkällor i hanteringen undviks genom struktur och indatakontroll i programmet.


För att få mer information kontakta oss via mailto:info@inkort.se

I informaionssidorna som finns bakom menyraden högst upp finns bilder på formulärutseenden och beskrivningar av de viktigaste funktionerna.