INKÖRT

Affärssystemet
för taxiåkerier


Allmän info
Visa infosidorna

Kundservice

Knappen nedan kräver lösenord
Kundservice

Affärssystemet INKÖRT är ett web-baserat system där förare och åkare samarbetar

INKÖRT jobbar med 5 moduler
för musen över bilden så kommer förklaringar upp

INKÖRT ger full integration från körpassrapport till bokföring

x.gif

Fotnoter:
FOTNOTER nedan - syns som pratbubblor om Du för musen över bilden ovan
 1. Modulen Bokning: I modulen BOKNING planerar du åkeriets kommande körschema. Både förare och åkare kan logga in i systemet och se schemat.
 2. Datalagret BOKNING: Data i BOKNING används dels för att kunna visa schemat men går också vidare till RAPPORT som därmed vet vilka pass som förväntas bli rapporterade.
 3. Modulen Rapport: När föraren loggar in så visar systemet upp de körpass som föraren inte rapporterat. När allt är rapporterat är listan tom. Förutom körpass så kan rapport lämnas om timtid, utlägg, kontantredovisning och begäran om utbetalning avsemesterersättning
 4. Datalagret RAPPORT: Data i RAPPORT innehåller oattesterade poster.
  Dessa kopieras/hämtas av attestmodulen och bearbetas vidare.

  Baserat på de oattesterade posterna kan systemet visa upp en löneprognos och en sammanställning av månaden körpass med kontantsaldo att redovisa till åkeriet.
 5. Modulen Attest: ATTEST är systemets kärna.

  Åkaren kontrollerar och godkänner förarens lämnade uppgifter.

  I och med att rapporter är attesterade så går dom vidare i processen.
  Nästa steg är lönekörning och utbetalning

  Till attestmodulen hör ett antal rapporter bl.a en detaljerad statistikrapport över månadens pass med summeringar och medelvärden.

  I ATTEST finns även integration mot bokföringen.
  Här skapas med ett klick månadens transaktioner i en SIE4-fil.
 6. Datalagret ATTEST: Data i ATTEST är attesterade rapporter. I dessa poster lagras vem som attesterat samt vid vilken tidpunkt. ATTEST är basen för LÖN som hämtar poster för vidare bearbetning.
 7. Modulen Lön : I modulen LÖN så beräknas lönen med ett klick. INKÖRT håller kontroll över att alla lämnade rapporter är attesterade innan lönen beräknas. INKÖRT visar upp ett lönebesked på skärmen som skrivs ut.
  När månadens löner är beräknade kan de föras över till bokföringen via en SIE4-fil.
 8. Datalagret LÖN: Data i LÖN är en post per utbetald lön.
  Data används för att visa lönebesked och för att föras vidare till modulen SKATT.
 9. Modulen Skatt: I modulen SKATT tar INKÖRT fram en skattedeklaration över arbetsgivareavgifter och avdragen källskatt med ett enkelt klick. En deklaration skrivs ut och används som underlag vid uppgiftslämnande till Skattemyndigheten.

  Skatteredovisningen förs över till bokföringen via en SIE4-fil.
 10. Datalagret SKATT: Data i SKATT utgörs av gjorda skattedeklarationer.
 11. ADMINISTRATIVA TABELLER: För att INKÖRT skall kunna fungera krävs uppgifter om åkeriet, bilarna, förarna, provisionslöneprocent, semesterlön, kontotabeller, arbetsgivareavgifter mm mm.

  Detta finns samlat i de administrativa tabellerna som är gemensamma för modulerna

  Det finns även en modul ADMINISTRATION som Åkaren kan använda för att modifiera dessa uppgifter